Welcome to the Official Website of Xewkija Local Council

Welcome - Merhba

 

 

Dear Friends,

 

First of all I would like to thank you all for showing me faith. I appreciate your vote and to this I am very grateful and I promise to be loyal to you and work with all my will and determination and to be honest throughout this legislature. My aim is that together as a unit, with the Deputy Mayor and my colleagues Councillers, we work with one objective, that is to improve our village of Xewkija, the village which is so close to my heart.

As the new Mayor I am imploring you to partecipate in all activites offered by Xewkija Local Council and to offer your ideas and suggestions. We must work hand in hand to see our village flourish as one of the best villages in Gozo.

 

Best regards,

Paul signature

 

 

 

 

 

Paul Azzopardi
Mayor

paul3

 

 

 


 

 

 

Gheziez hbiebi Xewkin,

 

Qabel xejn nixtieq nirringrazjakom tal-fiducja li wrejtu fija. Napprezza ferm dan il-gest u ta' dan jien ser nibqa rikonoxxenti lejkom, b'lealta', b'impenn, b'determinazzjoni u b'onesta' tul din il-legislatura ta' dan il-Kunsill. L-ghan tieghi huwa li flimkien ma' shabi, il-Vici Sindku u l-Kunsilliera nkunu unjoni u nahdmu b'ghan wiehed halli jissarraf f'gid ghall-komunita' tax-Xewkija li jien tant inhobb.

Min-naha tieghi nixtieq nitlobkom biex taghtu s-sehem taghkom billi tippartecipaw f'dak kollu li jorganizza l-Kunsill u anke billi toffru l-ideat u s-suggerimenti taghkom. Tridu tifhmu li rridu nimxu id f'id halli jirnexxi dak kollu li hu ta' beneficcju ghar-rahal taghna.

 

Inselli ghalikom,

Paul signature

 

 

 

 

Paul Azzopardi
Sindku

paul3

 

© Copyright 2013 - Welcome - Merhba. - All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupons